Som en restaurankedja har vi stort ansvar för miljön. Vi är inte perfekta, men vi försöker varje dag att förbättra vårt sätt att arbeta.

  • Vi använder endast el från vindkraft för alla våra restauranger.
  • Vi har från dag ett försökt minska förpackningasavfall på Zócalo. Våra take-away kartonger är gjorda av papper som är 100% kompostebart
  • Vi jobbar aktivt med våra leverantörer för att köpa ekologiska produkter i så stor utsträckning som möjligt.